GRASIS/ BRUVERIS FAMILY missing in Latvia

Include as much as you know of name, town, street address, occupation, date.
Post Reply
margret61
Posts: 1
Joined: Wed Aug 15, 2012 8:15 am

GRASIS/ BRUVERIS FAMILY missing in Latvia

Post by margret61 » Wed Aug 15, 2012 8:21 am

Jānis Grasis (1875-1950) was Margreta’s (i.e., Aina’s) grandfather. It’s not known where he was born. He was a carpenter, and it is said he was a major in the czar’s army. He married Alīse (who died in 1990; her maiden name IS BRUVERE date and place of birth are unknown; it is thought that she was a Baltic German.) Jānis Grasis and Alīse lived in BAUSKA , but divorced during Latvia’s first period of independence. They apparently had 2 children: Margreta’s father – Jūlijs, and Margreta’s aunt Veronika Zenta Grase. Veronika was born in the 1920’s and died in childbirth in the 1960’s when her son Dainis was born.Veronika Zenta Grase’s married name is MATULENS. Margreta’s grandmother Alīse raised her grandson’s Dainis’ daughter – Zenta. Zenta’s surname is MATULENS, The last contact between Margret’s father and his mother Alīse was either in 1980 or 1990. (See Latvian language translation below.) my grandmother Alise reverted to her maiden name (Bruvere) after the marriage breakdown. She moved in with her sister Olgas, in Iecava. Later she remarried. When this husband died she went back to her sisters house, who now lived in Jelgava, 18 Varpu street. They remained together until Olga in her old age was transffered to a hospital and Alise to an old folks home, where she died.

Jānis Grasis (1875-1950) bija Margreta ir (t.i., Aina) vectēvs. Tas nav zināms, kur viņš ir dzimis. Viņš bija galdnieks, un tas ir teikts, viņš bija major Cars armijā. Viņš precējies Alīse (kurš nomira 1990; viņas pirmslaulību uzvārds ir BRUVERE dzimšanas datums un vieta nav zināma; tiek uzskatīts, ka viņa bija Baltijas vācietis.) Jānis Grasis un Alīse dzīvoja BAUSKAS, bet šķīries Latvija ir pirmās neatkarības laikā. Viņi acīmredzot bija 2 bērni: Margreta ir tēvs – Jūlijs, un tante Margreta ir Veronika Zenta Grase Veronika dzimis 1920 un nomira dzemdībās, kad viņas dēls Dainis dzimis 1960.Veronika Zenta Grase precējies nosaukums ir MATULENS. Margreta ir vecmāmiņa Alīse pacēla viņas mazdēls Dainis' meita-Zenta. Zenta ir uzvārds ir MATULENS, pēdējā kontakta starp Margrieta ir tēvs un māte, Alīse bija 1980 vai 1990. (Sk. latviešu valodas tulkojumu zemāk.) mana vecmamma Alise atgriezās pie viņas pirmslaulību uzvārds (Bruvere) pēc laulības iziršanu. Viņa mana vecmamma Alise atgriezās pie viņas pirmslaulību uzvārds (Bruvere) pēc laulības iziršanu. Viņa pārvieto ar viņas māsas Olgas, Iecava. Vēlāk viņa apprecējās vēlreiz. Kad šis vīrs nomira viņa devās atpakaļ uz viņas māsas māja, kas tagad dzīvo Jelgavā, Varpu iela 18. Viņi palika kopā līdz Olga viņas vecumā bija transffered uz slimnīcu un Alise veco ļaudīm mājās, kur viņa nomira.

Post Reply