School Sources Included in the Genealogy Indexer Search Engine

For updates, subscribe to our mailing list or follow @gindexer on Twitter. Most recent additions.

 1. Lithuania

 2. 1930 Lithuanian Primary School Teachers Directory {s179} Pradžios mokyklų mokytojų adresai
 3. Poland

 4. 1930/1931 Polish College Directory {s145} Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej
 5. 1926 Polish Teachers and Schools Directory {s155} Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych
 6. 1830 Polish Religious and Educational Institutions Yearbook {s158} Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém
 7. 1826/1827 Polish Religious and Educational Institutions Yearbook {s157} Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém
 8. 1824 Polish Religious and Educational Institutions Yearbook {s156} Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém
 9. 1909 Secondary School Teachers from Galicia and Polish Gymnasia in Cieszyn Silesia {s117} Spis nauczycieli szkół średnich w Galicyi oraz polskiego gimnazyum w Cieszynie
 10. 1909 Secondary School Teachers from Galicia and Polish Gymnasia in Cieszyn Silesia (Addendum) {s118} Dodatek do spisu nauczycieli szkół średnich w Galicyi i na Śląsku zawierający uzupełnienia oraz zmiany, dokonane
 11. Galicia

 12. Borszczow Realschule Report Sprawozdanie Dyrekcyi Polskiego Gimnazyum Realnego z prawami szkół rządowych w Borszczowie za rok szkolny
 13. 1912/1913 {s132}, 1911/1912 {s131}
 14. Brody Gymnasium Report (Jóżef Korzeniowski) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Jóżefa Korzeniowskiego w Brodach
 15. 1932/1933 {s225}, 1928/1929 {s240}, 1914-1921 {s245}
 16. Brody Gymnasium Report (Rudolf) Sprawozdanie C. K. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach
 17. 1912/1913 {s239}, 1911/1912 {s238}, 1910/1911 {s236}, 1910 {s237}, 1909 {s235}, 1908 {s267}, 1905 {s266}, 1904 {s265}, 1903 {s264}, 1902 {s263}, 1901 {s262}, 1900 {s261}, 1899 {s260}, 1898 {s259}, 1897 {s258}, 1895 {s277}, 1894 {s276}, 1893 {s275}
 18. Brzezany Gymnasium Report Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Brzeżanach
 19. 1909/1910 {s204}, 1892 {s212}, 1891 {s203}, 1890 {s211}, 1889 {s210}
 20. Drohobycz Gymnasium Report (Wladislaw Jagiello) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu
 21. 1938/1939 {s149}, 1937/1938 {s148}, 1935/1936 {s147}, 1934/1935 {s146}, 1932/1933 {s154}, 1929-1932 {s153}, 1918-1929 {s152}
 22. Drohobycz Gymnasium Report (Franciszek Jozef) Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu
 23. 1917/1918 {s150}, 1917 {s151}, 1914-1916 {s315}, 1913 {s314}, 1912 {s313}, 1911 {s312}, 1910 {s311}
 24. Jaslo Gymnasium Report (Stanisław Leszczyński) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
 25. 1929/1930 {s282}, 1918/1919 {s325}, 1917/1918 {s324}, 1916/1917 {s323}, 1915/1916 {s322}, 1912/1913 {s321}, 1911/1912 {s361}, 1910/1911 {s360}, 1908/1909 {s359}, 1907/1908 {s358}
 26. Jaworow Gymnasium Report Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Jaworowie
 27. 1930/1931 {s207}, 1929/1930 {s223}, 1928/1929 {s221}, 1927/1928 {s218}, 1926/1927 {s273}
 28. Kolomyja Gymnasium Report Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Kołomyi
 29. 1903/1904 {s278}, 1902/1903 {s357}, 1900 {s356}, 1899 {s355}, 1898 {s354}
 30. Lancut Liceum + Gymnasium Report (Henryk Sienkiewicz) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
 31. 1937/1938 {s130}, 1935/1936 {s129}, 1934/1935 {s128}, 1933/1934 {s127}, 1932/1933 {s126}, 1918/1919 {s125}, 1917/1918 {s124}, 1916/1917 {s123}, 1914/1916 {s122}, 1912/1913 {s121}, 1911/1912 {s120}, 1910/1911 {s119}
 32. Lezajsk Gymnasium Report (Bolesław Chrobry) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
 33. 1928/1929 {s162}, 1927/1928 {s161}, 1926/1927 {s160}
 34. Lezajsk Gymnasium Report Sprawozdanie Kierownika Miejskiego Gimnazyum w Leżajsku
 35. 1912/1913 {s159}
 36. Nowy Sacz II Gymnasium Report (Bolesław Chrobry) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II im. Kr. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
 37. 1927/1928 {s220}, 1926/1927 {s244}
 38. Rzeszow I Gymnasium Report (Stanisław Konarski) Sprawozdanie Dyrekcji I. Państwowego Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie
 39. 1938/1939 {s168}, 1937/1938 {s167}, 1936/1937 {s166}, 1935/1936 {s165}, 1934/1935 {s164}, 1933/1934 {s163}, 1931/1932 {s178}, 1930/1931 {s177}, 1929/1930 {s176}, 1928/1929 {s175}, 1927/1928 {s174}, 1926/1927 {s173}, 1925/1926 {s172}, 1924/1925 {s171}, 1923/1924 {s170}, 1922/1923 {s169}, 1920/1921 {s183}, 1918/1919 {s182}, 1917/1918 {s181}, 1916/1917 {s180}, 1914 {s205}, 1913 {s197}, 1912 {s196}, 1911 {s195}, 1910 {s216}, 1909 {s215}, 1908 {s252}, 1907 {s251}, 1906 {s214}, 1905 {s213}, 1904 {s243}, 1903 {s250}, 1902 {s249}, 1901 {s248}, 1896 {s247}, 1889 {s246}, 1887 {s377}, 1884/1885 {s376}, 1880 {s375}, 1879 {s374}, 1878 {s373}, 1876 {s372}
 40. Sambor I Liceum + Gymnasium Report (Adam Mickiewicz) Sprawozdanie Dyrekcji I. Państwowego Liceum i Gimnazjum (typu hiumanistycznego) im. Adama Mickiewicza w Samborze
 41. 1937/1938 {s284}
 42. Skalat Realschule Report Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Realnego z prawem publiczności w Skałacie za rok szkolny
 43. 1912/1913 {s133}
 44. Sniatyn Realschule Report Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższej Szkoły Realnej w Śniatynie
 45. 1915/1916 {s280}, 1913/1914 {s381}, 1912/1913 {s380}, 1911/1912 {s379}, 1909/1910 {s378}
 46. Sniatyn Gymnasium Report (Franciszek Karpiński) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Fr. Karpińskiego w Śniatynie
 47. 1930/1931 {s383}, 1927/1928 {s382}
 48. Sokal Gymnasium Report (Antoni Malczewski) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu
 49. 1938/1939 {s234}, 1937/1938 {s233}, 1936/1937 {s232}, 1935/1936 {s231}, 1934/1935 {s230}, 1926/1927 {s229}, 1925/1926 {s227}, 1922/1923 {s228}, 1921/1922 {s257}, 1920/1921 {s256}, 1917/1918 {s255}, 1916/1917 {s254}, 1913/1914 {s253}, 1911/1912 {s347}, 1910/1911 {s346}, 1909/1910 {s345}, 1908/1909 {s344}, 1907/1908 {s343}, 1906/1907 {s342}
 50. Stanislawow Private Girls' Gymnasium Report Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Żeńskiego z prawem publiczności w Stanisławowie
 51. 1912/1913 {s202}, 1910/1911 {s201}, 1909/1910 {s200}, 1908/1909 {s199}
 52. Stryj I Gymnasium Report (Jozef Pilsudski) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju
 53. 1937/1938 {s67}, 1935/1936 {s66}, 1934/1935 {s65}, 1933/1934 {s64}, 1932/1933 {s63}, 1929/1930 {s62}, 1928/1929 {s61}, 1921 {s60}, 1917/1918 {s59}, 1916/1917 {s58}, 1915/1916 {s57}, 1914 {s55}, 1913 {s56}, 1912 {s54}, 1911 {s53}, 1910 {s52}, 1909 {s51}, 1908 {s50}, 1907 {s49}, 1906 {s48}, 1905 {s47}, 1904 {s46}, 1903 {s45}, 1902 {s44}, 1900 {s43}, 1899 {s42}, 1898 {s41}, 1897 {s37}, 1895 {s33}, 1894 {s30}, 1893 {s27}, 1892 {s26}, 1891 {s23}, 1890 {s20}, 1879/1880 {s6}, 1876/1877 {s3}
 54. Stryj II Gymnasium Report Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II w Stryju
 55. 1931/1932 {s144}, 1930/1931 {s143}, 1929/1930 {s142}, 1921 {s141}
 56. Strzyzow Realschule Report Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum Realnego Miejskiego z prawem publiczności w Strzyżowie za rok szkolny
 57. 1916/1917 {s137}
 58. Tarnobrzeg Realschule Report Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu
 59. 1920/1921 {s136}, 1915/1916 {s135}, 1912 {s134}
 60. Tarnopol I Gymnasium Report (Wincenty Pol) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. W. Pola w Tarnopolu
 61. 1932/1933 {s283}, 1931/1932 {s295}, 1930/1931 {s294}, 1929/1930 {s293}, 1925/1926 {s326}, 1914-1925 {s319}, 1914 {s320}, 1913 {s318}, 1912 {s317}, 1911 {s316}, 1909 {s348}
 62. Zolkiew Gymnasium Report (Stanislaw Zolkiewski) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi
 63. 1931/1932 {s140}, 1930/1931 {s139}, 1916 {s138}
 64. Krakow

 65. Krakow IV Gymnasium Report (Henryk Sienkiewicz) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum IV im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie
 66. 1931/1932 {s209}, 1930/1931 {s208}, 1929/1930 {s224}, 1928/1929 {s222}, 1927/1928 {s219}, 1920/1921 {s217}, 1916/1917 {s292}, 1915/1916 {s353}, 1912/1913 {s352}, 1911/1912 {s351}, 1910 {s349}, 1910/1911 {s350}, 1908/1909 {s370}, 1908 {s371}, 1907 {s369}, 1905 {s368}, 1904 {s367}, 1902 {s366}
 67. Lwow

 68. 1928 Lwow IV Gymnasium (Jan Dlugosz) 50th Anniversary Commemorative Book {s336} Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie
 69. Lwow II Gymnasium Report (Karol Szajnocha) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II im. Karola Szajnochy we Lwowie
 70. 1928/1929 {s99}, 1920/1921 {s98}, 1913 {s97}, 1912 {s96}, 1911 {s95}, 1910 {s94}, 1909 {s115}, 1909 {s116}, 1908 {s93}, 1907 {s92}, 1906 {s91}, 1905 {s90}, 1903 {s89}, 1902 {s88}, 1901 {s87}, 1900 {s86}, 1899 {s85}, 1898 {s39}, 1897 {s35}, 1895 {s32}, 1894 {s29}, 1892 {s25}, 1891 {s22}, 1887 {s17}, 1886 {s15}, 1884 {s13}, 1881 {s9}, 1877 {s5}, 1876 {s4}, 1875 {s2}, 1873 {s1}
 71. Lwow IV Gymnasium Report (Jan Dlugosz) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie
 72. 1925/1926 {s83}, 1920/1921 {s84}, 1918/1919 {s82}, 1917/1918 {s81}, 1916/1917 {s79}, 1914-1916 {s78}, 1914 {s80}, 1913 {s77}, 1912 {s76}, 1909 {s75}, 1908 {s74}, 1905 {s73}, 1903 {s72}, 1902 {s71}, 1901 {s70}, 1900 {s69}, 1899 {s68}, 1898 {s38}, 1897 {s34}, 1895 {s31}, 1894 {s28}, 1892 {s24}, 1891 {s21}, 1890 {s19}, 1888 {s18}, 1887 {s16}, 1886 {s14}, 1884 {s12}, 1883 {s11}, 1882 {s10}, 1881 {s8}, 1880 {s7}
 73. Lwow V Gymnasium Report (Stanislaw Zolkiewski) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum V imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie
 74. 1931/1932 {s114}, 1928/1929 {s113}, 1925/1926 {s112}, 1921 {s111}, 1914 {s110}, 1913 {s109}, 1911 {s108}, 1910 {s107}, 1909 {s106}, 1908 {s105}, 1907 {s104}, 1905 {s103}, 1902 {s102}, 1900 {s101}, 1899 {s100}, 1898 {s40}, 1897 {s36}
 75. Lwow VII Gymnasium Report (Tadeusz Kościuszko) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum VII. im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie
 76. 1934/1935 {s184}, 1920/1921 {s194}, 1917/1918 {s193}, 1916/1917 {s192}, 1915/1916 {s191}, 1913/1914 {s190}, 1912/1913 {s189}, 1911/1912 {s188}, 1910 {s187}, 1909 {s186}, 1908 {s185}
 77. Lwow VIII Realschule Report (Jędrzej Śniadecki) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego VIII Gimnazjum Realnego im. Jędrzeja Śniadeckiego we Lwowie
 78. 1920/1921 {s206}, 1915/1916 {s198}, 1913 {s272}, 1912 {s271}, 1911 {s270}, 1910 {s269}, 1909 {s268}
 79. Lwow IX Gymnasium Report (Jan Kochanowski) Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego IX Imienia Jana Kochanowskiego we Lwowie
 80. 1921 {s281}
 81. Lwow XII Gymnasium Report (Stan. Szczepanowski) Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum XII im. Stan. Szczepanowskiego we Lwowie
 82. 1932/1933 {s341}, 1931/1932 {s340}, 1930/1931 {s339}, 1929/1930 {s338}, 1928/1929 {s337}
 83. Przemysl

 84. Przemysl I Gymnasium Report (Juliusz Słowacki) Sprawozdanie Dyrekcji I. Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 85. 1936/1937 {s226}, 1935/1936 {s274}, 1934/1935 {s306}, 1933/1934 {s305}, 1932/1933 {s304}, 1930/1931 {s303}, 1929/1930 {s302}, 1928/1929 {s335}, 1927/1928 {s334}, 1926/1927 {s333}, 1920/1921 {s332}, 1917/1918 {s331}, 1916/1917 {s330}, 1915/1916 {s329}, 1913 {s328}, 1912 {s327}, 1911 {s365}, 1910 {s364}, 1909 {s363}, 1908 {s362}, 1900 {s242}
 86. Ukraine

 87. Chernivtsi

 88. Czernowitz Ober-Realschule Report Jahresbericht der Gr.-Or. Ober-Realschule in Czernowitz
 89. 1911/1912 {s279}, 1909/1910 {s291}, 1908/1909 {s290}, 1907/1908 {s289}, 1906/1907 {s288}, 1903/1904 {s287}, 1902/1903 {s286}, 1901/1902 {s285}, 1900/1901 {s301}, 1899/1900 {s300}, 1898/1899 {s299}, 1897/1898 {s298}, 1896/1897 {s297}, 1895/1896 {s296}, 1894/1895 {s310}, 1893/1894 {s309}, 1892/1893 {s308}, 1891/1892 {s307}